martes, 19 de marzo de 2013

Le Petit Prince (Baobabs Alley, Morondava, Madagascar)